Máy đo huyết áp điện tử EUROMED đọc kết quả đo bằng giọng nói 
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:EUROMED
Giá bán:760.000  VND
Mô tả sản phẩm: Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp bắp tay EUROMED
Giá sản phẩm: 760.000 VND
Thông tin chi tiết

Số lượt xem:  884  -  Cập nhật lần cuối:  12/10/2014 07:35:56 AM